Fjärils-uppföding

Skaffa dig en ny hobby, berika din trädgård med flygande ”blommor” och slå samtidigt ett slag för bevarandet av hotade fjärilsarter.

Fjärilar har en fascinerande livscykel i form av ägg, larv, puppa och fullbildad fjäril som gör det till en intressant hobby att odla fjärilar. För att inte tala om hur vackra de är! Genom att ha rätt nektarväxter till de fullbildade fjärilarna och värdväxter till deras larver i sin trädgård kan man dessutom berika sin trädgård med dessa ”flygande blommor”. På detta sätt kan man också bidra till miljön genom att hjälpa till i bevarandet av hotade arter.

Det går alldeles utmärkt att föda upp fjärilar på en liten yta, t ex på en balkong. Även perfekt för en skolklass som vill följa en fjärils livscykel.

En av våra största arter och vackraste arter,
Makaon-fjärilen, är med lite tålamod och omsorg, ganska lätt att föda upp.

Om man inte vill föda upp utan bara släppa ut fantastiska fjärilar i sin trädgård så går det bra. Är dessutom trädgården väl försedd med nektarblommor så är chansen god att de stannar eller kommer tillbaka.

Jag säljer puppor och ägg (beroende på säsong) till Makaonfjärilar med tillhörande växter för uppfödning.

Till startsida

Information och priser


Makaonfjäril

•Ägg och puppor

•Värdväxter - fröer


Ängsnätfjäril

• Puppor


Order, leverans och råd


Fjärilsuppfödning Makaonfjäril – snabbkurs

Butterfly Garden Gallery


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010