Till Startsida (Svenska)


Butterfly Garden Gallery Overview
Klicka på fjärilsbilderna ( de små bilderna) för förstoring samt namn på växterna
Click on butterfly images (the small pictures) to enlarge and get plant names

To Start page (English)


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Silverstreckad Pärlemorfjäril
Silver-washed Fritillary

Humlelik Dagsvärmare
Broad-bordered Bee Hawk moth

Tistelfjäril
Painted Lady

Citronfjäril
Brimstone

Nässelfjäril
Small Tortoiseshell

Påfågelöga
Peacock

Makaonfjäril
Swallowtail

Makaonfjäril
Swallowtail

Makaonfjäril
Swallowtail

Nässelfjärilar
Small Tortoiseshells

Påfågelögon
Peacocks

Påfågelöga och Nässelfjäril
Peacock and Small Tortoiseshell

Citronfjäril
Brimstone

Amiral
Red Admiral

Påfågelöga och Amiral
Peacock and Red Admiral

Mindre Tåtelsmygare
Essex Skipper

Prydlig Pärlemofjäril
Pearl-bordered Fritillary

ÄngsnätfjäriIar i parning
Paring Glanville Fritillaries

Rapsfjärilar I parning
Pairing Green-veined Whites

Nässelfjärilslarver
Small Tortoiseshell larvae

Apollofjäril
Apollo

Makaonfjärilslarver
Swallowtail larvae