Tistelfjäril (Vanessa Curdui) på Jätteverbena (Verbema Bonariensis)
Painted Lady (Vanessa Curdui) on Tall Verbena (Verbema Bonariensis)


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)