Information och priser
Fjärils-ägg och -puppor

Makaonfjäril

När man börjar med uppfödning kan det vara bäst att starta då fjärilen är i stadie puppa. Puppor kan skickas i paket hela vintern och större delen våren utan risk för att skada fjärilen i puppan. Dessutom kommer man igång med uppfödningen snabbt då man genast efter att fjärilen kommit ut ur puppan måste ordna för matning (nektarväxter och kompletterande för hand), parning (för hand är säkrast) och äggläggning. Dessutom får man möjlighet se fjärilen i full prakt redan första sommaren man startar upp sin odling.

Även ägg kan skickas under en begränsad period maj till juni (och eventuellt en andra generation juli till augutsi). Köper man ägg får man nöjet och se larven kläckas, äta upp sig och slutligen förpuppas inför övervintringen första sommaren man börjar sin uppfödning.

I kursen
Fjärilsuppfödning – snabbkurs, lär du dig grunderna direkt på denna hemsida. Dock får man räkna med att det tar ett till två år innan man lyckas med alla steg. Det som tar längst tid att komma underfund med är handparningen. Äggläggning och uppfödning av larven är relativt enkel om man bara tar sig tid och ser till att ha den mängd värdväxter som behövs för de antal larver man ska föda upp. Här får man tänka på att en parad hona kan lägga upp till 50-200 ägg. Till detta krävs mycket värdväxter. Man kan dock välja att spara endast 10-20 ägg för uppfödning och sätta ut resterade larver i naturen på ställen med mycket Kvanne eller Kärrsilja. Kvanne finns längst kusten (ofta på steniga strandängar och kärrsilja finns i våtmarker, i våta diken och längs sjöstaänder). Man kan också sätta ut dem i trädgården om man har rejäla odlade bestånd med Fänkål, Dill eller någon av de vilda värdväxterna (Kvanne trivs utmärkt i trädgårdsjord). Det bästa är ändå att släppa fjärilen då den lagt det antal ägg man vill ha.

Priser Makaonfjäril (exkl. porto och förpackning):


I lager
* Slutsålt

Till startsida

Länkar:


Makaonfjäril - Wikipedia


Makaonfjäril Papilio machaon Seglarfjärilar Riddarfjärilar ...© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Information och priser


Makaonfjäril

•Ägg och puppor

•Värdväxter - fröer


Ängsnätfjäril

• Puppor


Order, leverans och råd


Fjärilsuppfödning Makaonfjäril – snabbkurs

Butterfly Garden Gallery