Påfågelögon (Inachis Io) och Nässelfjäril (Aglais Urticae )på Gul Fjärilsbuske (Buddleia x Weyeriania "Golden Glow")

Peacocks (Inachis Io) and Small Tortoiseshells (Aglais Urticae) on Buddleia x Weyeriania "Golden Glow"© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)