Makaonfjäril (Papilio Machaon) på Verbena

Swallowtail (Papilio Machaon) on Verbena


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)