Mindre Tåtelsmygare (Thymelicus Lineola) på Björnbär (Rubus Plicatus)

Essex Skipper (Thymelicus Lineola) på Bramble (Rubus Plicatus)© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)