Prydlig Pärlemofjaäril (Boloria Euphrosyne) på Humlesuga (Stachys Officinalis)

Pearl-bordered Fritillary (Boloria Euphrosyne) on Purple Betony (Stachys Officinalis)


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)