Ängsnätfjäril (Melitaea Cinxia) i parning

Paring Glanville Fritillary (Melitaea Cinxia)


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)