Rapsfjäril (Pieris Napi) i parning

Paring Green-veined White (Pieris Napi)


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Till/To Garden Galleri

Till Startsida (Svenska)

To Start page (English)