Makaonfjäril

6. Honan placeras efter handparningen i en bur för äggläggning. En liten bur fungerar, med ca 30 cm sidor och en till två honor per bur fungerar bäst. Även störe fungerar bra, ex 50 cm sidor eller mera.Fjärilarna vingar slits I buren så ju färre kanter buren har desto bättre. Burar kan göras själv eller köpas på från specialister på Internet. Tänk på att den måste vara tät fär att skydda mot spindlar och tvestärtar. Buren ska vara försedd med värdväxter (klicka här för Information),och nektarväxter (t ex verbena, blåeld eller gökblomster).
Placera växter ca 5 – 10 cm från burtaket. Försök att hålla sidorna och hörnen fria från växter så fjärilarna inte fastnar mellan burvägg och växt. Äggläggning börjar ofta någon dag efter parning och varar så länge som honan lever ca 3-4 veckor. Buren ska ha nektarväxter som kompleteras med handmatning en till två gånger per dag. Kläckning av larv sker 10-14 dagar efter äggläggning.

7. När larverna kläckts ska de lämnas ifred några timmar så att den kan äta upp sitt äggskal. Därefter förs de över till en larvbur antingen genom att man försiktigt flyttar dem med en penselspets till en värdväxt eller bättre om man ställer plantan med ägg/nykläckta larver jämte den större värdväxten så vandrar de själva över till den större värdväxten efter när de ätit upp plantan äggen lagts på. Ska man föda upp få larver (upp till ca 30) kan man ha dem i nätförsedda (tak ock väggar) plastlådor och ha värdväxten i vatten. Se bara till att ha plastfolie med hål i där värdväxtens stjälk stoppas i så larverna inte drunknar! Värdväxterna bör bytas varannan till var tredje dag. Klipp av det gamla bladet som larven sitter på och lägg bladet med larv på de nya värdväxten. Det går också bra att flytta larven försiktigt med pensel men om de satt sig fast för att byta skinn kan de vara känsliga och då är det bättra att klippa av bladet. När larverna börjar närma sig förpuppning, de är då ca 5 cm långa och börjar vandra runt oroligt, lägg i lite torra kvistar som larven kan hänga sig i för förpuppning. Förpuppning sker ca 5-6 veckor efter äggkläckningen och tidsmässigt är man då i slutet juli/början augusti. Ska man föda upp många larver sker uppförning enklast med värdväxten växande i kruka med ett nät runt om som skydd mot parasiter och mot att larven ska försvinna när den börjar vandra runt inför förpuppningen. Eventuellt behöver man också ett stålnät (vanligt hönsnät) runt som skydd på mot fåglar (främst skator).

8. Man låter sedan pupporna vara till slutet september för att vara säker på att inga fjärilar kläcks ur pupporna innan man lägger dem i vinterförvaring (ibland kan en andra generationens fjärilar uppträda). Man kan vinterförvara på två sätt: 1) Enligt 1. ovan eller 2) Lämna dem utomhus i förpuppnings-buren skyddade från regn (så de inte drunknar), blåst (så inte buren rubbas eller blåser iväg) och direkt sol. Om man vinterförvarar enligt 1. ovan, vilket är den säkraste metoden, måste pupporna tas loss från sin förpuppningsplats. Detta måste göras försiktigt så puppan inte skadas genom att man först klipper av gördeltrådarna (en på varje sida) och sedan, med t e x en trubbig nål, skrapa loss silkes-kudden larven spunnit inför förpuppningen och som puppstjärten sitter fast i. Var dock mycket försiktig så inte puppa-stjärten skadas.

Fjärilsuppfödning – Snabbkurs steg för steg


Till startsida


© Copyright, Anders Eliasson, Öjersjö Sweden, 2010

Information och priser


Makaonfjäril

•Ägg och puppor

•Värdväxter - fröer


Ängsnätfjäril

• Puppor


Order, leverans och råd


Fjärilsuppfödning Makaonfjäril – snabbkurs

Butterfly Garden Gallery